Velkommen til BASIL

Rapportering av årsmeldingsskjema for 2018

Barnehager kan starte rapportering av
årsmeldingsskjema 1. desember.

Du finner mer om rapportering av årsmeldingsskjema her.

Rapporter og statistikk fra BASIL finner du i rapportportalen: basilrapport.udir.no (for påloggede brukere).

Logg inn:

Barnehager kontakter kommunen for brukertilgang. Det gjelder både private og kommunale barnehager.

Teknisk support:

Kontakt Conexus på e-post

Årsmelding:

For faglig veiledning, kontakt barnehageansvarlig hos fylkesmannen
 

Resultatregnskap:

For faglig veiledning, kontakt Utdanningsdirektoratet på e-post:
Slik kontakter du Utdanningsdirektoratet: post@utdanningsdirektoratet.no | Tlf: 23 30 12 00 | Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund | Om direktoratet