Velkommen til BASIL

Rapportering av resultatregnskap for 2021

Barnehager kan starte rapportering av
resultatregnskapsskjema 15. august.

Du finner mer om rapportering av resultatregnskapsskjema her.

Rapporter og statistikk fra BASIL finner du i rapportportalen: basilrapport.udir.no (for påloggede brukere).

Logg inn:

Barnehager kontakter kommunen for brukertilgang. Det gjelder både private og kommunale barnehager.

Teknisk support:

Kontakt Conexus på e-post

Årsmelding:

For faglig veiledning, kontakt barnehageansvarlig i kommunen
 

Resultatregnskap:

Kommunen er ansvarlig for veiledning av resultatregnskapet.