Velkommen til BASIL

Rapportering av årsmeldingsskjema for 2023

Barnehager kan starte rapportering av
årsmeldingsskjema 1. desember.

Du finner mer om rapportering av årsmeldingsskjema her.

Rapporter og statistikk fra BASIL finner du i rapportportalen: basilrapport.udir.no (for påloggede brukere).

Logg inn:

Barnehager kontakter kommunen for brukertilgang. Det gjelder både private og kommunale barnehager.

Teknisk support:

Kontakt Conexus på e-post

Årsmelding:

For faglig veiledning, kontakt barnehageansvarlig i kommunen
 

Resultatregnskap:

Kommunen er ansvarlig for veiledning av resultatregnskapet.