Velkommen til BASIL

Rapportering av resultatregnskap for 2022

Barnehager kan starte rapportering av
resultatregnskapsskjema 15. august.

Den gamle økonomiforskriften til barnehageloven er gjeldende for resultatregnskapet 2022.
Økonomiforskriften til barnehageloven som trådde i kraft 01.01.2023 er gjeldende for resultatregnskapet 2023.

Du finner mer om rapportering av resultatregnskapsskjema her.

Rapporter og statistikk fra BASIL finner du i rapportportalen: basilrapport.udir.no (for påloggede brukere).

Logg inn:

Barnehager kontakter kommunen for brukertilgang. Det gjelder både private og kommunale barnehager.

Teknisk support:

Kontakt Conexus på e-post

Årsmelding:

For faglig veiledning, kontakt barnehageansvarlig i kommunen
 

Resultatregnskap:

Kommunen er ansvarlig for veiledning av resultatregnskapet.