Velkommen til BASIL

Rapportering av resultatregnskap for 2021

Barnehager kan starte rapportering av
resultatregnskapsskjema 15. august.

Du finner mer om rapportering av resultatregnskapsskjema her.

Rapporter og statistikk fra BASIL finner du i rapportportalen: basilrapport.udir.no (for påloggede brukere).

Faglig veiledning finner du her:
Faglig veiledning resultatregnskap 2021
Faglig rettleiing resultatrekneskap 2021

Årets skjema finner du her:
Resultatregnskapskjema 2021
Resultatrekneskapskjema 2021

Logg inn:

Barnehager kontakter kommunen for brukertilgang. Det gjelder både private og kommunale barnehager.

Teknisk support:

Kontakt Conexus på e-post

Årsmelding:

For faglig veiledning, kontakt barnehageansvarlig i kommunen
 

Resultatregnskap:

Kommunen er ansvarlig for veiledning av resultatregnskapet.